يکشنبه 19 آذر 1402 ورود عضویت پرسشهای متداول تماس با ما تعرفه درج آگهی درج آگهی در باره ما صفحه اصلی
 
تماس با ما
 
:جزييات تماس با ما به شرح زير ميباشد
خانه طراحان بوشهر :مجری طرح
آقای عباس حمزوی :مدیر عامل
بوشهر . خیابان خلیج فارس . مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس :آدرس
0917 - 371 - 9079 :همراه
 
موسسه بازاريابی و تحقيقات بازار پارسيان :نماینده انحصاری پذیرش تبلیغات در استان بوشهر
عليرضا اردشيری :مدیر عامل
بوشهر . خيابان رئيسعلی دلواری . ساختمان اداره کل پست . باجه مرکزی :آدرس
2523609 :تلقن
 
خانم زهرا احمدی :مدير هماهنگی و تبلیغات سايت نيازجو
0917 - 377 - 9972 :همراه
ads@niazjoo.com :آدرس پست الکترونیکی
 
:شما همچنين ميتوانيد جهت تماس با ما از فرم زير استفاده کنيد
 
:نام و نام خانوادگی
:آدرس پست الکترونیکی
:مورد
www.niazjoo.com 2007